هدف طرح مباحث موشکی زمینه چینی جهت تحدید توان دفاعی ایران است

نماینده شوشتر در مجلس گفت: هدف اروپایی ها از طرح مباحث موشکی با ایران، زمینه چینی برای اعمال فشار بیشتر جهت محدودسازی توان دفاعی ماست.

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما