تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر شهر پردیس از از طریق تهاتر زمین و سرمایه گذاری سود پروژه ها

مدیرعامل شرکت عمران پردیس گفت: شرکت عمران پردیس با توجه به کمبود منابع دولتی، قصد دارد از طریق تهاتر زمین و سرمایه گذاری سود پروژه ها در پروژه های بعدی به تدریج خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر شهر پردیس را تکمیل کند. به گزارش صبح پردیس، سعید غفوری اظهار کرد: شرکت عمران پردیس برای خدمات زیربنایی و روبنایی پردیس به حدو

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما