مدافع حرمی که تکفیری ها نقشه ترورش را کشیدند/ نحوه شهادتش را خودش نقاشی کرده بود

حاج قاسم سلیمانی از شهید «حامد جوانی» بعنوان آچار فرانسه نیروهایش در سوریه یاد کرده بود. این شهید با تخصصی که در مورد مسائل توپ خانه و موشکی داشت، ضربه های مهلکی بر داعشی ها وارد آورده و چنان وحشتی در دل آن ها ایجاد کرده بود که برای ترور وی نقشه هایی کشیده بودند.

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما