بهمن و اسفندماه پر بارشی خواهیم داشت

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: دو ماه پایانی سال پر بارش است و باران خوبی می بارد. محمد اصغری در ادامه اظهار کرد: امسال پدیده واچرخند جنب حاره ای خاورمیانه در ایران فعال است و یکی از عللی است که باعث شده است میزان بارش کاهش یابد. واچرخند خاورمیانه حاکم بر شمال آفریقا بوده است، پدیده ای که به طور عمده در فصل تابستان در سط

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما