آقای روحانی، ما را دشمن شاد نکنید!-تابناک خبر

آقای روحانی، ما را دشمن شاد نکنید!

سال 92 که گویی چند دهه! از آن گذشته است، سالی بود که مردم خسته از برخی عملکردها به امید تغییر به میدان آمدند. آن ها به میدان آمدند و هر روز و هر ساعت پا به پای دولت، مقابل دشمنان داخلی و خارجی روحانی ایستادند زیرا تصور می کردند که قرار است تغییرات عمده ای در روابط خارجی و به تبع آن در سیاست داخلی و اقتصاد رخ دهد.

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما