آقای روحانی، ما را دشمن شاد نکنید!

سال 92 که گویی چند دهه! از آن گذشته است، سالی بود که مردم خسته از برخی عملکردها به امید تغییر به میدان آمدند. آن ها به میدان آمدند و هر روز و هر ساعت پا به پای دولت، مقابل دشمنان داخلی و خارجی روحانی ایستادند زیرا تصور می کردند که قرار است تغییرات عمده ای

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما