آقای روحانی، ما را دشمن شاد نکنید!

سال 92 که گویی چند دهه! از آن گذشته است، سالی بود که مردم خسته از برخی عملکردها به امید تغییر به میدان آمدند. آن ها به میدان آمدند و هر روز و هر ساعت پا به پای

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما