مدیریت بحران آب در اردبیل در چشم انداز ۲۰ سال آینده/صرفه جویی در بخش کشاورزی، تنها راه گذر از بحران است-تابناک خبر

مدیریت بحران آب در اردبیل در چشم انداز ۲۰ سال آینده/صرفه جویی در بخش کشاورزی، تنها راه گذر از بحران است

استفاده نادرست از منابع آبی، افزایش تصاعدی جمعیت و در پی آن افزایش سرانه مصرف آب و نیز برخی چالش ها و ضعف ها در حوزه های آبرسانی و حوزه های مرتبط با آن کم آبی و در شرایط بغرنج خود "بحران آب" را در پی دارد.

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما