4 انتصاب جدید در وزارت اقتصاد-تابناک خبر

4 انتصاب جدید در وزارت اقتصاد

آریا بازار - با صدور احکام جداگانه ای از سوی کرباسیان؛ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و رییس کل گمرک ایران منصوب شدند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در احکام جداگانه ای مهدی قدمی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و همچنین فرود عسگری را به عنوان معاون وزیر و رییس کل گمرک منصوب کرد. مهدی ق

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما