تعرفه های پزشکی هیچ وقت عادلانه و واقعی نبوده است

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در مورد برنامه های آینده و پیشنهاداتش به منظور جلوگیری از مهاجرت پزشکان به خارج از کشور، ارتقاء دوره های بازآموزی، توزیع عادلانه پزشکا

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما