تعرفه های پزشکی هیچ وقت عادلانه و واقعی نبوده است-تابناک خبر

تعرفه های پزشکی هیچ وقت عادلانه و واقعی نبوده است

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در مورد برنامه های آینده و پیشنهاداتش به منظور جلوگیری از مهاجرت پزشکان به خارج از کشور، ارتقاء دوره های بازآموزی، توزیع عادلانه پزشکان در مناطق محروم، بدست آوردن نرخ عادلانه تعرفه های پزشکی، مالیات پزشکان و همچنین جلوگیری از بیگاری کشیدن از پزشکان در دوره های طرح توضیحاتی ارائه کرد.

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما