کار جالبی که بانک ها با یکدیگر انجام می دهند

خراسان/ شاید عجیب باشد اما بانک ها ممکن است در طول روز با کمبود نقدینگی مواجه شوند. بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت ، از تیر 87 بازار بین بانکی را راه انداخت که بر اساس آن بانک ها می توانند در زمان نیاز به نقدینگی از یکدیگر وام کوتاه مدت بگیرند. آن گونه

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما