کار جالبی که بانک ها با یکدیگر انجام می دهند-تابناک خبر

کار جالبی که بانک ها با یکدیگر انجام می دهند

خراسان/ شاید عجیب باشد اما بانک ها ممکن است در طول روز با کمبود نقدینگی مواجه شوند. بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت ، از تیر 87 بازار بین بانکی را راه انداخت که بر اساس آن بانک ها می توانند در زمان نیاز به نقدینگی از یکدیگر وام کوتاه مدت بگیرند. آن گونه که گزارش های بانک مرکزی از عملکرد این بازار در سال های مختلف نشا

<-BlogAbout->
تابناک خبر
تابناک خبر
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما